STT Thể loại Tiêu đề
1 Hệ Thống, Hài Hước Tên đầu trọc này rất nguy hiểm
2 Main bá, hậu cung, hài hước, huyền ảo, xuyên không Review truyện: Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
3 Võng Du Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào
4 Mạt thế, Xuyên không, Hệ thống, Điều tra, Sinh tồn, 1vs1 Review Tận Thế Trò Chơi Ghép Hình – Khi đấu trường sinh tử kết hợp với thần thám!
5 Trọng sinh, tiên hiệp, hệ thống, hài hước Siêu Phẩm Tiên Hiệp Hài Hước Không Nên Bỏ Qua Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống
6 Hệ thống, đô thị Review truyện: Khi Bác Sĩ Mở Hack
7 Tiên hiệp, Xuyên không, Hệ thống, Hài hước Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
8 Hệ thống, huyền huyễn Review: Thiên đạo đồ thư quán
9 Huyền huyễn; Võng du; Xuyên không; Dị giới LÃNH CHÚA TOÀN DÂN: BINH CHỦNG CỦA TA BIẾN DỊ
10 Tiên hiệp, tu chân, hài hước, huyền huyễn Review Cửu Tiêu, một Bạch Tiểu Thuần thứ hai trong tiên hiệp
11 Huyền huyễn, tiên hiệp, di giới Review: Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
12 Tiên hiệp, xuyên không, trọng sinh, main bá Review truyện Tuyệt Thế Vũ Thần
13 Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước Review Phản Diện Siêu Cấp
14 Đô thị, hệ thống, hài hước Review Truyện: Có Tiền Liền Biến Cường
15 Huyền huyễn, tiên hiệp, tranh bá, lịch sử quân sự, xuyên không Review: Đạo quân - Phân tranh thiên hạ
16 Võng du, huyền huyễn, trọng sinh Review: Trọng sinh làm đạo tặc
17 Xuyên không, hài hước, lịch sử- quân sự Truyện siêu hot Tiêu dao tiểu thư sinh
18 Huyền huyễn, Đô thị, Trùng sinh, Hài hước, Vô địch lưu, Nữ cường Review Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh – tô cơm chó hơi nhiều ớt dành cho cẩu độc thân
19 Tiên hiệp, huyền huyễn, nhiều vợ Review: Thần đạo đan tôn
20 Tiên hiệp Review Truyện: Vĩnh Hằng Thánh Vương
21 Đô thị, Huyền huyễn Võ Đạo Tông Sư
22 Huyền Huyễn, Dị giới, Linh dị, Dị năng Review truyện Ma Lâm Thiên Hạ món ngon hiếm thấy
23 Tiên Hiệp, Hài hước, Nhiều vợ Review Siêu Thần Yêu Nghiệt
24 Hệ Thống, Hài Hước, Tiên Hiệp REVIEW: TA TU CÓ LẼ LÀ GIẢ TIÊN
25 Linh dị, huyền huyễn, đô thị Review: Siêu Phẩm Vu Sư
26 Cận đại, Điền văn, Làm giàu, Vườn trường, Nhẹ nhàng Thập Niên 60: Phim Phóng Sự So Sánh Vận Mệnh - Xuất thân không quyết định được tương lai của một người
27 Đô thị hiện đại, Tiên hiệp, Dị năng Review Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị - bộ đô thị tu tiên chuẩn mực cực đáng xem!
28 Tiên hiệp, Huyền huyễn, Xuyên không, Hệ thống, Hài phun cơm Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ - siêu phẩm hài đáng đọc sau mùa thi để xả stress
29 Huyền huyễn, Tu tiên, Dị giới Bất Diệt Long Đế - hành trình trưởng thành chậm rãi
30 Đô thị, Hệ thống Review Hệ Thống Thiên Tài Vô Song
31 Đô thị; Tu tiên; Sảng văn Thiên Lục Vũ Trụ: "Món Cũ" Không Có Nghĩa Là Không Ngon!
32 Huyền huyễn, Tiên hiệp, motif báo thù Review Nguyên Tôn
33 Tiên hiệp, Huyền Huyễn Review: Thiên Hạ Đệ Cửu
34 Tiên hiệp, nhiều vợ, sắc Review truyện Thái Cổ Thần Vương
35 Tiên hiệp, trọng sinh. Review truyện: Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
36 Hệ Thống, Hài Hước, Huyền Huyễn Review Truyện: Tối cường hệ thống