STT Thể loại Tiêu đề
1 Hệ Thống, Hài Hước, Huyền Huyễn Review Truyện: Tối cường hệ thống
2 Đô thị, hệ thống, hài hước Review Truyện: Có Tiền Liền Biến Cường
3 Main bá, hậu cung, hài hước, huyền ảo, xuyên không Review truyện: Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
4 Hệ Thống, Hài Hước, Tiên Hiệp REVIEW: TA TU CÓ LẼ LÀ GIẢ TIÊN
5 Thể loại: Tiên hiệp, trọng sinh. Review truyện: Vạn Cổ Đệ Nhất Đế
6 Review Phản Diện Siêu Cấp Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hài Hước
7 Hệ Thống, Hài Hước Tên đầu trọc này rất nguy hiểm
8 Xuyên không, hài hước, lịch sử- quân sự Truyện siêu hot Tiêu dao tiểu thư sinh
9 Tiên Hiệp, Hài hước, Nhiều vợ Review Siêu Thần Yêu Nghiệt
10 Tiên hiệp, nhiều vợ, sắc Review truyện Thái Cổ Thần Vương
11 Võng du, huyền huyễn, trọng sinh Review: Trọng sinh làm đạo tặc
12 Tiên hiệp, xuyên không, trọng sinh, main bá Review truyện Tuyệt Thế Vũ Thần
13 Huyền huyễn, tiên hiệp, di giới Review: Tuyệt Đỉnh Đan Tôn
14 Huyền huyễn, tiên hiệp, tranh bá, lịch sử quân sự, xuyên không Review: Đạo quân - Phân tranh thiên hạ
15 Linh dị, huyền huyễn, đô thị Review: Siêu Phẩm Vu Sư
16 Đô thị, Hệ thống Review Hệ Thống Thiên Tài Vô Song
17 Tiên hiệp Review Truyện: Vĩnh Hằng Thánh Vương
18 Hệ thống, đô thị Review truyện: Khi Bác Sĩ Mở Hack
19 Hệ thống, huyền huyễn Review: Thiên đạo đồ thư quán
20 Tiên hiệp, huyền huyễn, nhiều vợ Review: Thần đạo đan tôn
21 Tiên hiệp, Huyền Huyễn Review: Thiên Hạ Đệ Cửu
22 Tiên hiệp, tu chân, hài hước, huyền huyễn Review Cửu Tiêu, một Bạch Tiểu Thuần thứ hai trong tiên hiệp
23 Võng Du Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào
24 Tiên hiệp, Xuyên không, Hệ thống, Hài hước Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
25 Đô thị, Huyền huyễn Võ Đạo Tông Sư
26 Trọng sinh, tiên hiệp, hệ thống, hài hước Siêu Phẩm Tiên Hiệp Hài Hước Không Nên Bỏ Qua Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống
27 Huyền Huyễn, Dị giới, Linh dị, Dị năng Review truyện Ma Lâm Thiên Hạ món ngon hiếm thấy
28 Huyền huyễn, Tiên hiệp, motif báo thù Review Nguyên Tôn